Numerologie en de jaarenergie

2166 dagen geleden geplaatst 5 minuten leestijd
» Mediumchat blog » Numerologie en de jaarenergie

In mijn vorige blog heb ik het gehad over Numerologie en je karakterschets. Nog even in het kort wat numerologie is en wat je er mee kunt doen. Numerologie is de psychologie, filosofie en wetenschap der getallen. De Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras (ca. 572 - 500 voor Christus) is de grondlegger van de Westerse numerologie. Hij ging er van uit dat elk getal vertaald kan worden naar de specifieke eigenschappen van dat getal.
Je kan dus alles in het leven vertalen naar getallen en hun betekenis. In deze blog ga ik het hebben over jouw jaarenergie. Hoe je een jaargetal uitrekent en waar de thema’s voor staan. Hoe fijn is het als je al weet welke thema’s het komende jaar voor jou een hoofdrol gaan spelen, zodat je voorbereid bent en kunt inspelen op de uitdagingen die jou te wachten staan?!  

Ieder jaargetal heeft zijn eigen kracht en tegenwerking. Zo kan je er bijvoorbeeld achter komen of dit jaar geschikt is om een nieuw begin te maken of juist om zaken af te ronden. Is het een ‘doe’ jaar of een jaar waarin je moet leren luisteren naar je intuïtie? Zo kan je bijvoorbeeld in een 8 jaar zakelijke successen boeken en is een 6 jaar meer geschikt om thema’s in communicatie, relaties en op liefdesgebied aan te pakken. 9 geeft aan dat het de juiste tijd is om ergens een punt achter te zetten, zaken af te sluiten en los te laten. Probeer het maar eens. Je zal merken dat je de thema’s gaat herkennen.
 
Hoe reken je een jaargetal uit. Je jaarenergie uitrekenen is heel gemakkelijk. Je telt je geboortedag en maand bij het huidige jaartal op en voilà…. Daar heb je je jaarenergie!
Bekeken vanuit de numerologie zijn er 21 jaarthema’s die de mogelijkheden en uitdagingen uitlichten die bij het betreffende jaarthema horen. Na een cyclus van 21 jaar kom je op een hoger level en leer je de diepere aspecten van een getal kennen. Als je hier bewust mee om gaat kan je jouw eigen groei zien.

 

Een paar voorbeelden van een jaarenergie;

Mijn geboortedag is 27 de maand juni is 6. Mijn jaarenergie voor 2018 is dus 2+7+6+2+0+0+1+8= 26 > 2+6=8! 8 geeft kansen op financieel/materieel succes. Wel komen de beperkingen die ik mezelf daarbij opleg ook om de hoek kijken. Ik mag mijn diepste verlangens (h)erkennen en er naar gaan leven, maar ook alert zijn op overtuigingen waarmee ik mijn succes beperk. Verder staat 8 voor het herkennen en bestrijden van onrechtvaardigheden. Het is dit jaar dus belangrijk voor mij om (wettelijke) documenten en/of contracten goed lezen zodat ik niet voor verrassingen kom te staan. Uiteindelijk mag ik van mijn oogst genieten.

Nog een voorbeeld. De geboortedag van “Jan” is 7 de maand januari is 1 dus 7+1+2+0+0+1+8= 19 1+9 = 10 1+0=1. 19 = de zon 10 = het rad van fortuin 1 = de Magiër numerologisch staat 1 voor een nieuw begin en het gebruik maken van je eigen creatiekracht. Uit 19 met optimale ondersteuning van het universum, uit 10 kan er nog enige tegenwerking zijn. Er kunnen blinde vlekken zijn. Dat zijn lessen die Jan heeft te leren of nog moet integreren. Hoe de 1 ook ontstaat, de boventoon is altijd positief. Er zijn volop nieuwe kansen en mogelijkheden die je kunt benutten.Verleden, heden, toekomst

Met numerologie kan je geen concrete gebeurtenissen zien of voorspellen. Wel kan je op basis van de jaar, maand en/of dag energie de thema’s herkennen waar je in het verleden mee te maken hebt gehad of nu- en in de toekomst mee te maken krijgt. Je kunt bijvoorbeeld een paar jaar terug kijken hoe de energie toen was en of je daar gebruik van hebt gemaakt. Zo kan je ook vooruit kijken zodat je vast weet welke uitdagingen er de komende jaren voor je zullen zijn.
Hieronder vind je beknopt de thema’s die bij de uitkomst van jouw jaarenergie horen. Wil je meer weten over jouw jaarenergie dan vertel ik je daar graag over in een chatgesprek.


1 Nieuw begin. Het creëren van een andere richting. Zelfvertrouwen ontwikkelen. Wonderbaarlijke kansen. Stel niet uit!
Lees hier meer over het getal 1


2 Intuïtie volgen en vertrouwen. Geduld oefenen. Eenmaal genomen beslissingen doorvoeren. Verdieping van relaties. Verbinden en samenwerken.
Lees hier meer over het getal 2


3 Persoonlijke ontwikkeling en groei. Creatieve inspanningen hebben nu succes. Uitdrukken hoe je je voelt. Vindingrijkheid, liefhebben en focus op wat goed is.
Lees hier meer over het getal 3


4 Door hindernissen heen breken. Stabiliteit, structuur, verlangen naar succes. Werken aan je doel. Praktische klussen klaren en kans op verhuizen.
Lees hier meer over het getal 4


5 Veranderingen. Vrijheid. Je roeping volgen in geloof en vertrouwen. Je staat op een kruispunt en dient een keuze te maken vanuit je hart. Conflicten/problemen onder ogen zien en nieuwe gedragspatronen aanmeten.
Lees hier meer over het getal 5


6 Hartzaken. Vertrouwen en een gezond gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Relaties verstevigen of loslaten. (Geweldloze) communicatie. Innerlijk evenwicht vinden. (Emotionele)gezondheid. Contact met zielsverwanten. Een diep vertrouwen dat je alles krijgt wat je nodig hebt.
Lees hier meer over het getal 6


7 Zelfdiscipline en zelfbeschouwing. Op je innerlijke stem vertrouwen. Loslaten en nieuwe doelen stellen. Een promotie of beloning. Reizen. Een sprong voorwaarts.
Lees hier meer over het getal 7


8 Je schaduwkant en/of blinde vlekken inzien en integreren. Jezelf eerlijk onder de loep nemen (wat is de onderliggende motivatie?). Je diepste verlangen erkennen en leven. Van je oogst genieten. Onrechtvaardigheden bestrijden, Wettelijke documenten of contracten goed lezen.
Lees hier meer over het getal 8


9 Goede raad aannemen. Vertrouwen op eigen wijsheid. Je stem laten horen. Betekenisvolle ervaringen. Spirituele zoektocht; verleden opruimen, loslaten wat je niet meer dient.
Lees hier meer over het getal 9


10 Positieve verandering. Geluk aan je zijde. Nieuwe kansen. Aanvaarding van wat is en je er aan overgeven. De lessen zien.
Lees hier meer over het getal 10


11 Kracht, geduld en vergeving. Projectie doorzien. Geen oordeel hebben (objectief oordeel). Spiegel; zo je doet zo je ontmoet. De ander laat je eigen blinde vlekken en/of tegenpool zien.
Lees hier meer over het getal 11


12 Ontwaken en herstellen. Kans op uitstel of het herzien van plannen. Je mag jezelf zijn en leven naar je eigen normen. Er komen onverwachte oplossingen.


13 Afscheid, loslaten en transformatie. Je mag je angsten onder ogen zien en ze overwinnen. Verschuivingen in relaties. Ruimte maken voor iets nieuws.


14 Evenwicht vinden en zelftwijfel los laten. Samenwerken. Bescheidenheid. Matigheid tonen en tevreden zijn. Genezing van oude wonden.


15 Ego en geweten. De waarheid onder ogen zien. Verantwoordelijkheid nemen op thema’s als afhankelijkheid, verleiding, verslaving, schulden etc.


16 Levenservaring op doen d.m.v. een wake up call. Leren van het verleden. Een (dringende) uitnodiging om veranderingen aan te brengen waardoor je  bevrijd wordt van oude ballast. Opluchting.


17 Hoop, optimisme en bescherming. Inzicht in situaties en/of mensen. Grote kans van slagen na inspanningen. Doelgericht werken aan de toekomst. Je bent op de goede weg!


18 Dromen, verlangen en vertrouwen op je intuïtie. Afrekenen met (ongegronde) angst om te kort schieten en met jaloezie. Het ervaren van een gevoel van zwaarte. Illusies doorzien en doorbreken.


19 Openlijke erkenning. Een doorbraak. Voorspoed op alle fronten. Verwerven van diep persoonlijk inzicht. Vreugde, optimisme, genieten, begrip en diepte ervaren. Gevoel van herboren zijn.


20 Vernieuwing. Evaluatie. Bevrijding van remmingen en zorgen. Beslissende stap naar zelfverwerkelijking. Succesvol afsluiten van zaken en belangrijke veranderingen. Relaties en samenwerking. Geweldloze communicatie.  


21 Voltooiing van een cyclus. Voldoening en dankbaarheid. Vreugdevolle wijsheid en authenticiteit. Op naar een hoger level. Gelukkige tijden breken aan.


Ik wens je vele mooie en uitdagende jaren toe! 
Liefs Anja

inzichten en antwoorden image

Waar wacht je op?

Krijg inzichten en antwoorden

Gratis proberenKnop

58,622 reviews

58,622 reviews

Thank you for sharing your gifts Kemah
21 May 2024

58,622 reviews

58,622 reviews

footer.top