Liefs van de engelen

» Mediumchat blog » Liefs van de engelen
Liefs van de engelen Engelen bestaan. Ik dacht eerder dat engelen alleen bestonden als fantasie figuurtjes, om je huis leuk aan te kleden met Kerstmis. Maar ze zijn er en ook voor jou! Ze kunnen jouw leven zo verrijken en helpen als je het even niet meer weet.

Stel, je voelt je niet zo senang en je kunt er geen vat op krijgen. Probeer eens in alle rust met een engel(en) te praten, met volledige aandacht voor je wens of probleem. Je hoeft niet eens verstand te hebben van de verschillende engelen die er zijn, zoals aartsengel Gabriël, Michael, enz. De goede komt toch wel.
Toch is het handig om te weten welke er zijn en waarvoor je ze kunt aanroepen. De Goddelijke wereld bestaat uit verschillende lagen, dimensies. Daar bestaat de goedheid (zacht uitgedrukt) met prachtige lichtwezens, engelen dus. Het zijn niet perse mooie vrouwenfiguren met een witte jurk en een setje vleugels. Dat beeld is in de loop der tijd ontstaan, door kunstuitingen. Eerder werden ze als mannelijke figuren verbeeld.
Ik zat niet zo lekker op mijn werk. Ik dreigde overspannen te worden en functioneerde daardoor minder goed lichamelijk en emotioneel. Ik kon maar moeilijk slapen en als ik thuis was, was ik elke keer aan het herstellen. Toen heb ik een keer engelen aangesproken en verder afgewacht. Dat is belangrijk, dat je iets neerlegt met heel je hart en het daarna aan hun over laat en dus los laat, in vertrouwen.

In de bijbel en religieuze geschriften van andere geloofsrichtingen, zoals het Jodendom, komen verschillende engelen voor. Even een stukje geschiedenis van de engelen uit 

Als je om hulp of kracht vraagt, krijg je antwoord vanuit grenzeloze liefde. Humor past hier bij.  Je kunt dingen of problemen vanuit een andere kant bekijken en daardoor (beter) relativeren. De kracht van humor is dat het je positief raakt.

Welke aartsengelen zijn er en waarvoor?

Michael
Hij is een leider, die afrekent met angsten en beschermt. Hij zet je tot daden aan, maar is toch liefdevol en met humor. Hij is krachtig en een overwinnaar van boze machten. Hij komt voor in het boek Daniël van de bijbel. Het is vaak warm in de ruimte als hij er is. Hij stimuleert je om tot je kern te komen en te beseffen wat het is dat JIJ wilt! Hij maakt ons attent op onze eigen innerlijke God en laat ontmoetingen ook echt ontmoetingen zijn. Soms laat hij ons een geestelijke crisis doorlopen om tot onze ware kern te komen. De Aartsengel Michaël kan opgeroepen worden voor alle zaken die te maken hebben met carrière, sport, persoonlijke financiën, ambitie, bureaucratie, officiële zaken en de gezondheid van het fysieke lichaam. Evenals Raphaël is hij een genezende engel.

Gabriël
Gabriël is vooral de boodschapper van nieuws. Zo bracht hij Maria ervan op de hoogte, dat zij een kindje Jezus zou krijgen en de moeder van Johannes de Doper, Elisabeth,  werd ingelicht van de zwangerschap. Hij kan je helpen bij het afronden van een project (privé of zakelijk) waarin je vastloopt. Hiervoor moet je wel je bereidwilligheid tonen. Gabriël wil graag dat je je innerlijke kinderlijkheid, je speelsheid in ere houdt. Geniet dus en wees creatief. Gabriël kan opgeroepen worden om alle dingen te vermeerderen. Hij speelt vooral een rol in zaken zoals het ontwikkelen van paranormale krachten, astrale reizen, conceptie, dromen, geboorte, alle zaken verbonden met vrouwen, zeereizen, het huis en de verbeelding.

Anaël
Hij is de aartsengel van Venus. Hij wordt vertegenwoordigd door de oude vruchtbaarheidsgodinnen als Aphrodite, Astarte, Isis en Frigga. Zijn heidense mannelijke aspect wordt het beste vertegenwoordigd door Eros en Cupido. Hij kan opgeroepen worden voor alle zaken die te maken hebben met romantische liefde, harmonie, vriendschap, genot, huwelijkszaken Hij draagt een lange groene mantel en zijn lange zwarte haar is samengebonden met een krans van wilde bloemen en rozen. De Aartsengel Anaël uit zich in muziek, de kunsten en schoonheid. Voor aardse liefde wordt vaak de Aartsengel Uriël aangeroepen en voor kosmische liefde Anaël.

Samuël
Hij is de aartsengel van Mars. Hij vertegenwoordigt het destructieve aspect van de levenskracht die, indien juist gekanaliseerd, voor constructieve doeleinden kan worden gebruikt. Samuël kan worden opgeroepen voor alles wat te maken heeft met daden van fysieke moed of machinerie. Hij schenkt vaardigheid met de handen, vakmanschap en beschermt tegen gevaar van vuur en geweld

Sachiël
Hij is de aartsengel van Jupiter. In de oude mythologie was hij de hemelvader bekend als Zeus, Jupiter, Dagda, Ptah en Thor. Sachiël staat voor de fallische mannelijke kracht die vruchtbaarheid en materiele overvloed brengt. De Aartsengel Sachiël heerst over alle zaken met betrekking tot materiële rijkdom, hoge maatschappelijke positie, politieke macht, gokken, belangrijke vriendschappen en alle juridische en verzekeringszaken. Hij kan opgeroepen worden voor hulp in alle financiële zaken.

Cassiël
Hij heerst over de planeet Saturnus. In de oude religies staat hij voor de god Chronos, Pluto en Anubis, die allen godheden zijn die iets te maken hebben met tijd, de onderwereld en dood. Een van Cassiël’s titels is de Heer van de Tijd en hij vertegenwoordigt de kosmische kracht van de bestemming.
Deze aartsengel kan opgeroepen worden voor alle zaken met betrekking tot eigendom, oude mensen, testamenten en legaten, karma, dood, land, agricultuur en chronische ouderdomskwalen. In de omgang met Cassiël moet je eraan denken herrijzenis, transformatie. De dood betekent hierbij geen einde.

Uril, vuur van God
Uriël zal je waarschuwen voor situaties, zoals hij Noach de overstroming voorspelde. Hij geeft jou dus ingevingen die van grote waarde kunnen zijn. Het komt via je kruinchakra binnen. Hij kan jou zeker briljante ideeën geven om van “niks” iets prachtigs te maken. Hij heeft vaak vlammen in zijn hand. Gaat over profetie en openbaring. Hij heeft ook prachtige uitvindingen van alchemie gebracht.

Ariël, leeuwin van God
Zij wordt vaak afgebeeld met roofdieren om haar heen, is krachtig en beweegt elegant. Je kunt haar oproepen voor moed en zelfverzekerdheid. Ze houdt toezicht op watergeesten en engelen. Ze is voor het milieu en werkt samen met Raphael om dieren in nood te helpen. Ze beloont mensen die zich inzetten voor het milieu en de omgeving. Ze helpt je dat aan te trekken wat je geestelijke levensdoel vormgeeft, dus met jouw bestemming. Ze helpt je met aarden om zo tot jezelf te komen.

Raphaël
Gaat over de waarheid, concentratie en heling. Hij geneest. Hij communiceert, reist, geneest en weet. Hij draagt een gele mantel en een staf met twee slangen er omheen gestrengeld, het Goddelijke symbool van genezing. Hij kan opgeroepen worden voor rituelen met betrekking tot genezing, communicatie, reizen, jonge mensen, opvoeding, zakelijke contracten, commerciële verkoop, schrijven en zelfexpressie. Omdat Hermes (Griekse God en bij de Romeinen was hij Mercurius) ook de God van de dieven is, kan zijn hulp ingeroepen worden bij het opsporen van gestolen goederen of verloren eigendommen. Op zijn hoogste niveau vertegenwoordigt Rapaël de spirituele gids of mentor die de persoon helpt wanneer men zijn reis op het occulte (is bovennatuurlijke) pad begint.

Metatron
In de Joodse kabbala is dit de hoogste engel. Het resoneert met de kosmische creatie, dus hoe alles bedoelt is en hoe je met deze flow één kunt zijn. Dit kun je bereiken tijdens meditatie en heling. Hij zuivert je van donkere energieën.

Sandalphon
Sandalphon is een van de twee aartsengelen die ooit sterfelijke mensen zijn geweest en die zo’n opmerkelijk spiritueel leven geleid hebben dat zij zijn opgestegen naar het rijk van de aartsengelen (de andere is Metatron). Sandalphon wil dat je beseft dat we allemaal één zijn en ons niet door angst laten leiden door bijvoorbeeld te luisteren naar machten die hel en verdoemenis voorspellen. Sandalphon kan je helpen om ook jouw leven tot een meesterwerk te maken. Vraag hem om je te helpen om je spirituele gaven te ontwikkelen als helderziendheid en healing. Hij kan je helpen om je eigen waarheid uit te spreken, op een manier dat iedereen er wat aan heeft. Sandalphon kan je helpen om vriendelijk en zachtaardig naar anderen, maar toch krachtig te zijn. Hij is vaak aanwezig waar muziek is.

Ariana
Ariane/ Ariana werkt met kinderen die met een handicap geboren worden zodat de mensen om hen heen de schoonheid in hun ziel ziet en openstaan voor de prachtige geschenken die deze kinderen hun omgeving brengen. Haar kracht helpt familieleden en mensen die de zorg dragen voor deze kinderen ook om bij zichzelf te blijven en in te zien wanneer even te stoppen en ook  iets voor zichzelf te doen, zodat ze ook de energie houden om dit extra werk te doen. Ze moedigt ons aan om ons leven alles er omheen meer filosofisch te benaderen en vanuit een hoger perspectief te zien zodat we ons volledige potentieel herkennen en er mee aan de slag gaan. Daarnaast helpt Ariane ons om ons te verbinden met mineralen, kostbare metalen en kristallen. Je kunt haar altijd vinden wanneer er gewerkt wordt met kristallen en mineralen.

Ambriël
Zij is gekoppeld aan sterrenbeeld tweeling. Deze engel helpt je wanneer je aan jezelf en jouw potentieel twijfelt, want deze aartsengel is er om je innerlijke zelf en dat van anderen te kennen. Het is alsof Ambriël je in een spirituele spiegel laat zien wie je werkelijk bent. Wanneer je Ambriël vraagt om je jouw werkelijke zelf te tonen, dan kun je daadwerkelijk verwachten dat je eerdaags een keer in de spiegel kijkt en een ander beeld van jezelf ziet. Je ziet dan hoe je spirituele kern door je uiterlijk heen straalt en je volledige potentieel ligt aan het oppervlak. Het helpt je om vriendelijk en liefdevol met uitdagende situaties om te gaan en zo bescherming van deze krachtige aartsengel te ontvangen. Dan sta je spiritueel in je kracht en laat je niet meer over je heen lopen. Ambriël helpt je duidelijk te weten wie jij bent en waar je voor staat, daardoor wordt het heel gemakkelijk om helder te communiceren wat je bedoelt en daardoor kunnen misverstanden en onprettige situaties voorkomen worden terwijl jij je echt kunt uiten. Je kunt Ambriël ook vragen om te helpen met het begrijpen wanneer je met iemand praat en echt niet snapt wat de ander bedoelt.

Chamuël, "Hij die God ziet"
Je kan je voorstellen dat het ontmoeten van God een bijzondere ervaring is, met name één die vrede brengt. Chamuël is dan ook de aartsengel die zich richt op vrede... wereld vrede... innerlijke vrede en voor de meeste mensen komt die vrede door het loslaten van stress over allerlei zaken. De taak van de engelen is jou te helpen op jouw zielepad en wanneer dat vertraagd of vertroebeld wordt door zorgen, twijfels en stress over alledaagse dingen, helpen ze je graag om dat los te laten. Aartsengel Chamuël is vooral beschikbaar wanneer je op zoek bent naar zaken. Het kan zijn dat je een nieuwe baan zoekt, je zoekt misschien de manier om zelfstandig te starten. Of het perfecte kerstcadeau voor je geliefde. Hierbij zal Chamuël je graag helpen.

Azraël, "die God helpt"
Zijn aanwezigheid is meestal onopvallend, heel kalmerend en steunend en waar nodig troostend. Het kan zijn dat je kleine lichtstipjes en flonkeringen ziet, in een gebroken witte tint. Hij is er wanneer je als therapeut met mensen werkt en deze mensen een veilige, vertrouwde omgeving nodig hebben om hun hart uit te kunnen storten. Zo’n gesprek hoeft niet altijd in een formele situatie te gebeuren. Er zijn mensen die van nature aanleg hebben om anderen te steunen, mensen vinden hen vanzelf en komen tijdens een kopje koffie of een ander informeel samenzijn bij hen om hun zorgen en problemen voor te leggen. Deze onwillekeurige therapeuten hebben de steun van Azraël. Het is zijn taak de zwaarte en de negatieve lading van zware gesprekken af te nemen, zodat er innerlijke vrede komt. Met name voor de therapeut.

Raguel , "Vriend van God"
Deze Aartsengel zorgt ervoor dat men op een eerlijke manier met elkaar om gaat. Soms lijkt de communicatie alleen maar te haperen en is de harmonie en balans in relaties ver te zoeken. Raguel opent de harten van alle mensen die betrokken zijn bij de situatie waardoor je hem hebt aangeroepen en zal jou en de anderen aanmoedigen open-minded te zijn en op de juiste manier te handelen om de situatie op te lossen op een creatieve manier die voor iedereen een goede oplossing biedt. Dit is ook de Aartsengel voor mensen die heldervoelend zijn. Voor heldervoelenden kan de emotionele beleving erg verwarrend zijn omdat ze gemakkelijk de gevoelens van anderen die ze waarnemen als die van zichzelf ervaren.Ook sla je als heldervoelende energieën op die om je heen aanwezig zijn en dat kan jouw persoonlijke energie huishouding behoorlijk vervuilen, wat als gevolg heeft dat je je niet lekker voelt, mogelijk moe en wat depri. Dat is niet nodig. De Aartsengel kan je helpen dit weer los te laten en onderscheid te maken tussen gevoelens van jezelf of een ander. Blijf daar alert op want dan zal het een stuk gemakkelijker worden om keuzes te maken op je levenspad.

Zadkiël, "Rechtvaardigheid van God"
Aartsengel Zadkiël wil je graag helpen bij diverse zaken in je leven. Wanneer je merkt dat je moeite hebt met situaties en de mensen die daar bij betrokken zijn dan kan je deze rustgevende Aartsengel uitnodigen in je leven. Hij zal je helpen om mensen en situaties soepeler te bekijken en wanneer je hem dat vraagt zal hij tijdens je slaap alle stugge, negatieve en verstoppende energieën uit je hart weg vegen. Hierdoor sta je meer open voor vergeving van anderen en jezelf. Ook biedt dit ruimte voor creatieve oplossingen die je eerder misschien niet kon zien. Luister daarom goed naar al het advies dat hij je geeft, hij brengt dit met name in de vorm van woorden die je met je innerlijke oor kan horen. De Aartsengel brengt zijn berichten  en herhaalt ze zo vaak als nodig is. De angst dat je het zelf verzint is begrijpelijk. De berichten van de Engelen zijn echter altijd opbeurend en opbouwend en herhalen zich met mathematische precisie.

Ik weet niet welke engel er voor mij aan de gang is gegaan. Wel merkte ik, dat er krachten voor mij gingen werken. Dingen werden mij uit handen genomen. Ik kwam in contact met mensen die me hielpen. Zo kwam er een enorme opluchting in mij. Niet dat het daarna op rolletjes verliep. Maar ik weet, dat ik dan zelf aan de rem kan trappen en om hulp kan vragen. Die Goddelijke kracht toch!

 
 
 
 Deel deze post op facebook:Lees ook


Lees ook Ja maar, als hij nu maar verandert
Ja maar, als hij nu maar verandert
Bij een narcistische persoonlijkheid is er een groot gebrek aan zelfbewustzijn of aan 'zelf'.

Lees deze blog >

Lees ook Het Pad van de Lichtwerker
Het Pad van de Lichtwerker
Wie en wat zijn lichtwerkers? Lichtwerkers zijn mensen die een speciale zielenopdracht ervaren, een innerlijk gevoelde roeping.

Lees deze blog >

Lees ook Vertrouwen weg digitale wereld
Vertrouwen weg digitale wereld
Hoe krijg ik vertrouwen terug in de digitale wereld?

Lees deze blog >

Lees ook HSP, angst, paniek en ademhaling
HSP, angst, paniek en ademhaling
Tips voor hoogsensitieve personen over angst, paniek en ademhaling.

Lees deze blog >

Lees ook Tip voor meer focus in je leven!
Tip voor meer focus in je leven!
Herken je dat? Je weet dat je iets aan het doen bent, waar je eigenlijk niet echt blij van wordt. Denk aan bijvoorbeeld: je werk, relaties

Lees deze blog >

Top