Het Pad van de Lichtwerker

» Mediumchat blog » Het Pad van de Lichtwerker
Het Pad van de Lichtwerker
Lichtwerkers zijn mensen die een speciale zielenopdracht ervaren, een innerlijk gevoelde roeping, om vanuit hun kracht en bewustzijn een bijdrage te willen leveren aan de huidige transformatie van de aarde als ook aan de daarmee samenhangende transformatieprocessen van hun medemensen. Lichtwerkers zijn helpers die de bewoners op aarde voorbereiden op en begeleiden naar het nieuwe tijdperk de hogere dimensies. Zij willen anderen helpen met hun spiritualiteit, geestelijke ontwikkeling en zielsgroei. Het gaat om personen die een zielsverlangen hebben om Licht ( dat wil zeggen: Liefde, Kennis, Wijsheid, Eenheid, Verbondenheid en (Zelf waardering) te verspreiden op Aarde (lichtpoort.nl).

Het pad van de lichtwerker bestaat nooit uit een rechte lijn. Het pad van de lichtwerker is een bijzonder mooi en uniek pad. Het kent diepe dalen en enorme hoogtes. Het is nooit stil en alles is constant in beweging en verandering. De controle laten varen en met de stroming van het leven mee is een moedige keuze. Het is zwaar maar je krijgt niet meer op je pad dan dat je aankan. Steeds sterker staan we op de aarde met kracht en verbondenheid. Een heldere lijn naar boven, het intuïtieve, het spirituele maar ook stevig een lijn naar beneden diep en stevig geworteld de Aarde in. Je valt en staat telkens weer op. Het pad van de lichtwerker is intens en niet in woorden te beschrijven.  Mooie ervaringen waardoor je nog meer vanuit je hart gaat leven en terug keert naar de bron. Ervaringen die zo diep gaan en je diep raken. Herinneringen die we onderweg meenemen en omarmen. En alles wat je meemaakt, alle bergen die je hebt beklommen, het brengt je verder op je pad, precies daar naar waar je hoor te zijn. De weg die we hebben afgelegd, wat was het een ontzettend lange reis geweest om hier te komen. Nooit meer ben je dezelfde persoon als je kiest voor een weg vanuit je hart en het hogere bewustzijn. Tranen vanuit de diepten van je ziel en vol liefde, kracht en vreugde stralen vanuit heel je Wezen en Zijn. Juist de donkere stukken dat zijn de plekken waar nieuw licht naar binnen komt. Het is een transformerende reis met pieken en dalen die we maken als Ziel maar uiteindelijk zijn al de levenslessen hier op Aarde het helemaal waard. 

Een mooie tijd van liefde, licht, verbinding, bewustzijn en spiritualiteit is aangebroken!

Er is geen weg meer terug en er is ook geen weg midden in. Ik zou ook niet anders willen en kunnen. Alles zo intens voelen. Alle emoties en gevoelens binnen in jezelf, van de ander en de wereld om je heen. Intuïtief  op heldere wijze voelen en weten, door mensen en situaties heen kijken. Achter de illusie van de sluier prikken, achter de maskers, diep achter de lagen van de ziel kijken en weerspiegelen. Hoe moeilijk het ook is, toch zal je altijd weer de kracht vinden om vooruit te komen en door te zetten. Weet dat je onderweg bent en dat jet niet alleen hierin bent. Omgeven door gidsen, engelen en lichtwezens zal je begeleidt worden. Ook al kunnen aardse lessen hard voelen, weet dat het gaat om een hoger plan. Vertrouw erop dat je als lichtwerker een belangrijke taak hebt uit te voeren. De aarde wordt in een hogere trilling klaar gestroomd en steeds meer is de weg vrij om de taak die je hebt als lichtwerker vanuit licht en liefde uit te voeren. Voorheen was het nog niet het juiste moment. Toch wisten we van binnen ergens dat deze tijd nog gaat aanbreken. Veel lichtwerkers hebben met veel tegenwerking en moelijkheden in het leven te maken gehad. Het is voor velen van ons vechten geweest om zo veel te bereiken en hier te komen. Nu is eindelijk de tijd aangekomen dat alles mogelijk is, om onze dromen te manifesteren, om samen te komen en onze krachten en lichtstralen samen te bundelen om de wereld te kunnen helen en te verlichten. Ieder van ons heeft een gave, een kennis en wijsheid, een diep innerlijk voelen als kompas, een hogere missie vanuit de ziel. Voorheen voelde het alsof het nog niet de juiste tijd was. We moesten eerst angsten overwinnen, krachtiger worden, dichter bij het gevoel komen en bij jezelf om rust en verlichting te vinden. Nu eindelijk is de Aarde omhoog getild, alles is in een snelverstroming gekomen, steeds meer mensen worden wakker en komen in een transformatie en groeiproces. Steeds meer worden we bewuster, wie we zijn, waarvoor we zijn gekomen, hoe de wereld in elkaar zit en wat er veranderd mag worden. Het oude systeem bestaat uit macht, afgescheidenheid, oude vastgeroeste patronen en angst. Het oude systeem gaat uiteindelijk vallen en kan niet meer blijven voortbestaan. De nieuwe wereld bestaat uit meer liefde, echtheid, vrede, creatie en manifestatiekracht, samenwerking, verbinding, licht en vreugde.


Richt je op het nieuwe, richt je op je toekomstdromen, de tijd is nu om te manifesteren. En alles is mogelijk in deze tijd, zaad je plantjes en ze zullen groeien tot prachtige bloemen. Begin gewoon en maak de eerste stappen. Het zal het begin worden van iets nieuws. Je mag nu Zijn wie je bent en neerzetten op Aarde daar waarvan je altijd gedroomd hebt. Je eigen leven creëren en alle talenten en gaven gaan benutten waarover we beschikken. We gaan meer communiceren vanuit het hart, het intuïtieve, telepathisch en het helder voelen en weten. Niet meer leven vanuit angst en een laag zelfbeeld, maar vanuit zelfliefde en een dieper vertrouwen in je eigen kracht en mogelijkheden. Stralen vanuit heel je hart en ziel en samen zullen we grote lichtbundels zijn met een (zelf)helend vermogen. Alle oude kennis, gaven en wijsheid die in onze DNA cellen en in de ziel zijn opgeslagen, alles komt weer naar boven. Alles wat we al kunnen en weten mag en kan nu nog beter naar buiten treden. Het goddelijke, het christusbewustzijn, de hartchakra die open bloeit, alles is al in jezelf aanwezig en zal nog meer gaan stralen. We worden klaar gestroomd om onze taak op Aarde uit te voeren. Niet alleen maar dromen maar het Doen. Het is tijd, mooie zielen! Het is nu echt tijd.

De taak van de Lichtwerker

Lichtwerkers hebben als taak het uitdragen van licht naar de Aarde toe. Hierbij kan je denken aan verbondenheid, eenheid,liefde, vrede en harmonie. Veel lichtwerkers hebben veel kennis en wijsheid opgedaan uit vele vorige levens en dit meegenomen naar dit leven, alle kennis en wijsheid komt nu weer omhoog, om de hogere boodschap van de ziel uit te dragen aan de mensheid. Lichtwerkers hebben diverse gaven zoals het intuïtief helder voelen en weten, boodschappen van boven/hogere dimensies binnen krijgen en doorgeven, healen, schilderen, coachen, begeleiden, het delen en overbrengen van informatie en kennis dmv schrijven en spreken enz. De energie en de trilling op de Aarde omhoog wordt getild gaat dit gepaard met onrust, oude angsten/patronen/overtuigingen die opduiken en oude pijnen/verdriet. Alle waarheid, alle stukken in jezelf en in de wereld die geheeld mogen worden, alles komt aan het licht. Niemand kan er meer omheen en zeker mensen die zich nog erg vastklampen in oude patronen en overtuigingen zullen het zwaar krijgen.  Doordat veel lichtwerkers zich bewust zijn van deze veranderingen kunnen ze d.m.v. hun gaves, kennis en wijsheid mensen begeleiden en helpen in het bewustzijnsproces. Op die manier worden er steeds meer mensen wakker en bewuster, steeds meer mensen staan open voor een hoger bewustzijn, persoonlijke groei,  het ontwikkelen van spiritualiteit en het werken vanuit hun hart en intüitie. We gaan meer leven vanuit het hart en meer gebruik maken van alle intüitieve gaves en mogelijkheden. (Hoog)gevoeligheid wordt steeds meer als kracht gezien en we gaan steeds meer communiceren vanuit intüitie, het hart en telepathisch. De meerderheid van de mensen willen niet meer leven vanuit het oude systeem en steeds meer mensen voelen intüitief aan dat er verandering nodig is binnen jezelf en op collectief niveau in de wereld. Er is steeds meer behoefte en verlangen aan een diepere kijk en zingeving van het leven op Aarde. Al heeft het nog tijd nodig. Alles is nu in beweging, verandering en in een stroomversnelling. We zijn samen onderweg naar het creëeren van de nieuwe Aarde.

Bij jezelf thuis komen, de rust in jezelf omarmen

Veel lichtwerkers hebben altijd een soort heimwee gevoeld naar een liefdevollere plek en een hogere dimensie. De aarde voelt hard en de energie hier is heel anders. Ergens hebben we altijd al herinneringen opgeslagen, herinneringen van een tijd waarin er meer licht en liefde was, het mannelijke en vrouwelijke meer in balans was, en een plek waar je mocht Zijn en er overvloed en vreugde was. Er kwam steeds meer onbalans in de wereld en we raakte meer afgescheiden van het gevoel en het spirituele. Nu herinneren we steeds meer weer wie we werkelijk zijn en wat we kunnen bereiken. We zijn niet gewoon mens, we hebben allemaal het goddelijke in ons, en hoe meer we vanuit liefde leven en naar mededogen kijken, vergeven, helen, loslaten groeien, hoe meer we samen in de wereld kunnen bereiken. Als ik kijk naar mijn jeugd droeg ik altijd al een bijzondere hoge energie bij me. Ik voelde me niet begrepen, niet gezien en niet gehoord. Veel nieuwetijdskinderen/hooggevoelige mensen hebben een heftige jeugd gehad en veel meegemaakt. Ik dacht altijd dat er iets mis met me was. Ik reageerde sterk op de energie van mensen. Ik klapte dicht als het niet goed voelde en ik bloeide open als ik voelde dat ik mezelf kon zijn (wat niet vaak voorkwam) Ik weet nu dat de wereld nog niet klaar was voor die hogere energie. Ik was vaak alleen maar daardoor kwam ik steeds dichter bij mezelf. Elke keer werd ik op mezelf toegewezen en moest ik weer dieper naar binnen. Ik ben vaak alleen geweest in mijn leven en ik heb ook veel moeten loslaten. Ook heb ik met rouw te maken gehad, overleden dierbaren en (ziels)relaties die heel veel pijn deden. Nee, het was geen makkelijke weg en de keuze van mijn pad waarvoor ik heb gekozen voordat dit leven begon is erg moedig geweest. En dat geldt voor vele lichtwerkers. Door al die ervaringen heb ik veel levenservaring in mijn leven opgedaan. Ik ben meer in mijn kracht gekomen en ik kies nu voor mezelf en mijn eigen pad. Wat er ook gebeurd, ik blijf stevig staan. Ik weet hoe het is om door diepe geestelijke pijn te gaan en verdriet. Ik weet ook hoe het is om mijn vleugels te spreiden en vreugde te kennen door de kleine dingen in het leven. Al is de wereld om me heen soms een chaos. Ik heb nu in mezelf rust en vrede gevonden. Nu is eindelijk mijn tijd aangebroken om te gaan stralen. Ik voel me vrij en ben verheugd naar elke nieuwe dag. En natuurlijk zijn er nog moeilijke dagen. De energie is zo veranderlijk in de wereld. Natuurlijk zijn er nog tranen en ben ik nog aan het verwerken. Dat hoort bij het het pad van de lichtwerker en het hogere bewustzijn. Zonder pijn is er ook geen groei. Steeds krachtiger worden we hierdoor waardoor je gevoeligheid als gave en kracht gaat gebruiken. Mensen beter kunt helpen, begeleiden en begrijpen. Alle prachtige zielen die stralen hebben ook duisternis gekend. Licht kan niet zonder duisternis en andersom ook niet. Nu vallen eindelijk de puzzelstukken meer bij elkaar. Ik heb rust en liefde in mezelf ervaren. Ik ben dicht bij mezelf gebleven en ik zoek liefde en geluk niet meer buiten mezelf. Doordat ik meer vanuit liefde naar mezelf kijk, reageert de omgeving liefdevol op mijn energie. Ik ben thuisgekomen in mezelf. Er is nu meer rust, acceptatie en nieuwe ruimte vrijgekomen waardoor er nu meer positieve mogelijkheden en kansen op mijn pad komen. Het stroomt en het is in beweging.  Laat de controle los en leef in het Nu. Geef nooit op, al is het zo zwaar, blijf je richten op je mooiste dromen en wensen. Blijf bij jezelf, je eigen waarheid en leef je eigen leven. Geloof in je eigen kracht, heb vertrouwen en ga ervoor! Als je behoefte hebt aan rust en stilte, keer naar binnen maar verlies nooit je toekomstdromen en verlangens uit ogen. De weg is vrij om te manifesteren, te creëeren en diepgekoesterde dromen tot realiteit te maken. Je hebt de sleutel  tot groei, verandering en transformatie zelf in handen. Kijk niet te veel meer achterom, het heeft je geleerd wat je moest leren. Laat het daar rusten. Kijk vooruit naar de horizon vol met mooie kleuren en kies zelf je lievelingskleuren uit. 

Zielsverbindingen/zielsliefde

Veel lichtwerkers zijn in deze tijd hun zielsmaatje/zielsliefde tegenkomen. Je vindt meteen veel herkenning in elkaar. Het gevoel dat je elkaar al levens lang kent. Je ziel wordt geraakt en er is een bijzondere verbinding tot stand gekomen. Een energetische verbinding die bestaat uit onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen en een enorme aantrekkingskracht. Doordat je veel bij elkaar aanraakt, stukken die geheeld mogen worden en oude angsten die getransformeerd worden naar een hogere trilling, komt er ontzettend veel los. Vaak zie je dat de een meer in de eigen kracht mag komen en de ander meer naar het gevoel toe. Het is een reis die je samen maakt maar ook ieder apart en een eigen weg. Liefde op zielsniveau voelt mooii, overweldigend en diep maar blijf altijd beide voeten stevig op aarde staan. Ja, de liefde kan voelen als goddelijk, astraal en het voelt als thuis voelen. Staar je niet blind en romantiseer ook niet teveel over een toekomst samen. De energie, wijzelf, alles is telkens in verandering en beweging. Zekerheid bestaat niet in het leven. Ga niet te lang wachten op je zielsliefde maar richt je op jezelf, je eigen leven en je eigen toekomstdromen. Wat er ook gebeurd; neem de verantwoordelijkheid en de controle over je eigen leven.

Zielsverbindingen en liefdes zijn vaak bedoeld om je eigen bewustzijnsproces en ontwikkeling te verhogen. Oude angsten en patronen worden getransformeerd, alles wat je tegenhoudt om meer vanuit licht en liefde te leven, alles wordt als een spiegel terug gekaatst. Dit kan zeer confrontrerend zijn en intens. Ook komt er vaak het aantrekken en afstoten voor tussen zielsliefde. Het zijn uitdagende lessen die je verder brengen en dat gaat samen met onrust en pijn. Een relatie is ook lang niet altijd de bedoeling tussen zielsliefdes. Je lichaam en ziel heeft de tijd nodig om aan de hogere energie te wennen en aan elkaar, energetisch wissel je informatie uit en zit je in een gigantisch transformatieproces wat je weer verder brengt op je ziele missie hier op aarde. Vaak is het zo dat de een vlucht en de ander wacht. De toekomst is moeilijk te voorspellen. Doordat je zelf veel groeit wilt het nog niet zeggen dat de ander erin meegaat. Hoe het loopt, je hebt altijd een vrije wil en keuze. En er zal altijd ook wel weer iemand aansluiten die past bij jouw energie en jouw ziele taak. Je kan een zielsverbinding ervaren met meerdere zielen. Staar je niet blind op die ene ware liefde. Blijf altijd je gevoel volgen en blijf ook realistisch. Je kan nog zo gek zijn op iemand en de schoonheid van de ziel, maar blijf ook bij je gevoel en bij het aardse. Iemands zijn gedrag of houding naar je toe in het aardse kan heel anders zijn dan de onvoorwaardelijke liefde die je voelt op zielsniveau. Steeds meer relaties die niet werken gaan nu ook uit elkaar en het werkt niet meer. We willen gelijkwaardigheid in het mannelijke en in het vrouwelijke. Respect, waardering en persoonlijke aandacht naar elkaar toe. Dominant en kleinerend gedrag gaat in deze tijd niet meer werken. Ook relaties die niet uit liefde en oprechtheid bestaan zullen geen toekomst meer hebben. Zielsliefde valt niet te beschrijven in woorden. Wel te voelen. Volg altijd je eigen weg in. Advies kan, maar blijf voelen of iets klopt of niet. Alleen jij weet wat goed voor je ziel is, jouw intuïtie weet de weg en jij hebt de vrijheid om zelf te bepalen. Andere mensen zeggen zoveel maar zeker als het om liefde gaat. Het zijn je eigen lessen, het is jouw proces, het zijn je eigen keuzes en er bestaat geen zekerheid. Wat je leert van de ander als het om zielsrelaties gaat is dat je spiritueel groeit, meer in je kracht komt te staan en meer onvoorwaardelijke liefde naar jezelf. Het gaat juist om de relatie met jezelf. Een relatie is een aanvulling maar je hebt niet perse een relatie nodig om gelukkig te zijn. Hoe sterker je hierin groeit en de ander ook vrijlaat hoe meer het gaat stromen en alles vanzelf komt op een natuurlijke en liefdevolle manier. Het is een heftig en ook pijnlijk proces maar het heelt zo veel wonden als je loslaat en het vrij laat. En natuurlijk verlangen we allemaal naar liefde en verbondenheid. Als het zo mag zijn dan gebeurd het vanzelf op het goede moment. Blijf altijd voor jezelf kiezen en je eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Als je jezelf teveel aanpast aan de ander en niet jezelf kan zijn dan doe je jezelf tekort. Je verdiend het aller aller beste. Vergeet dat nooit. Als iemand bij je energie past prima, zo niet dan niet. Wacht niet maar leef je leven en doe je eigen ding. Al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Als het zo mag zijn gebeurd het. Dan kom je iemand tegen die bij je energie past en de liefde van twee mooie zielen die in balans zijn, het een worden van het mannelijke en vrouwen, is een helende inspiratie voor de wereld. Die energieëën komen nu mee de wereld in. Zielsrelaties hebben een gezamenlijke taak. Ieder hun eigen taak en ook samen. Die onvoorwaardelijke liefde is zo ontzettend helend. Een zachte, krachtige, creatieve en liefdevolle energie die mensen inspireert om een leven te leven vanuit manifestatiekracht, liefde, verbinding, vreugde en creativiteit. Het is een hele reis en een achtbaan maar toch gaan steeds meer zielsrelaties in een rustiger vaar water komen. Oude angsten worden nu sneller opgelost en geheeld.  Er komt een tijd aan dat je samen gaat komen met je zielsliefde. Op wat voor manier of vorm dit ook aanneemt, geniet van de mooie reis samen en los van elkaar. Liefde is vrijheid in verbondenheid.

Volledig zijn wie je bent en je licht laten stralen

Lichtwerker zijn is ook gewoon mens zijn. Er zijn mensen die zichzelf ‘’spiritueel’’ noemen en zeggen dat je nooit boos mag zijn of verdrietig. Altijd moet altijd maar liefde zijn en positiviteit. Dat is onmogelijk en het wegstoppen wat er in de diepere lagen verborgen zit. Uiteindelijk komt alles toch omhoog en kun je niets meer verbergen.  Volledig jezelf zijn betekent ook dat je alle emoties en gevoelens mag toelaten en doorleven. Ja natuurlijk is het goed om een keer heel erg boos te zijn en te ontladen. Natuurlijk is iedereen weleens verdriet. Rouwen, verdriet, loslaten kost veel energie en tranen. Ook dat mag er allemaal zijn. Het is allemaal goed zolang je er niet in blijft hangen en het loslaat. Bewust leven wilt niet zeggen dat je alles moet pikken van een ander. Je mag zeggen wat je denkt en voelt. Hoe de ander ook reageert, dat is hun eigen stuk, dat mag je bij de ander laten, je mag grenzen geven en voor jezelf kiezen.  Er zijn ook mensen bij die misbruik willen maken van je gevoeligheid en van je gaven. Ga je niet schuldig voelen en je kleiner maken. Blijf altijd goed voelen wat de intentie is van de ander. Blijf bij jezelf en bewaak je grenzen. Neem op tijd de rust en de tijd voor jezelf. Ja mensen komen op je af, op je energie, ze voelen dat jij ze kan helpen. Ga ook niet te veel helpen en voel wat je wel en niet kan doen. Een zetje in de rug geven en motiveren of even persoonlijke aandacht geven en luisteren is vaak al genoeg. Iedereen bezit over een eigen wijsheid, een eigen kracht om de eigen stukken te mogen helen en transformeren. Een ander kan een deur open doen maar het is de bedoeling dat je zelf door die deur loopt en je eigen weg in gaat en lessen/bewustzijnsprocessen aangaat. Een ander kan het niet voor je doen. Alleen jij bezit die kracht. 

Lieve lichtwerkers. Vier het leven! De tijd is rijp, de tijd is aangebroken om vanuit authenticiteit en onvoorwaardelijke liefde te stralen. Ik wens jullie allemaal een bijzonder magisch mooi transformatieproces en groei toe. Mijn hart en ziel is vreugdevol dat er steeds meer gelijkgestemden mensen op mijn pad komen en dat de weg vrij is om mijn gaven, kennis en wijsheid te delen en neer te zetten op de Aarde. Samen zijn we onderweg naar het creëren van de nieuwe Aarde. Wees trots op jezelf hoe ver je bent gekomen en hoe veel we samen gaan bereiken. Ga zo door, we zitten op de goede weg. Samen vormen we een helende regenboogkristal die de wereld verhelderd en verlicht . Al onze unieke kleuren helen, transformeren en maakt ruimte vrij om te Zijn wie we werkelijk zijn en het leven te manifesteren vanuit liefde, vrijheid en kracht. Liefde zal alles overwinnen. En ooit keren we terug naar de hogere bron, komen we samen thuis in een eeuwige bubbel van onvoorwaardelijke liefde en vreugde. Voor nu, laten we ons richten op de hogere ziele missie die we allemaal hier hebben met volle kracht vooruit. Hand in hand, ziel tot ziel, hart tot hart.
 Deel deze post op facebook:Lees ook


Lees ook Liefs van de engelen
Liefs van de engelen
Bestaan engelen echt? Leer de verschillende soorten engelen kennen en kom er achter waarom een engel echt bestaat!

Lees deze blog >

Lees ook Vertrouwen weg digitale wereld
Vertrouwen weg digitale wereld
Hoe krijg ik vertrouwen terug in de digitale wereld?

Lees deze blog >

Lees ook HSP, angst, paniek en ademhaling
HSP, angst, paniek en ademhaling
Tips voor hoogsensitieve personen over angst, paniek en ademhaling.

Lees deze blog >

Lees ook Tip voor meer focus in je leven!
Tip voor meer focus in je leven!
Herken je dat? Je weet dat je iets aan het doen bent, waar je eigenlijk niet echt blij van wordt. Denk aan bijvoorbeeld: je werk, relaties

Lees deze blog >

Lees ook Een turbulente relatie
Een turbulente relatie
Verschillende tips en voorbeelden hoe je het beste met een lastige relatie omgaat!

Lees deze blog >

Top