Sjamanistische healing informatie

Sjamanistische healing

De woorden Sjamanistische healing zijn een kleine weergave van onmogelijke grote hoeveelheden aan mogelijkheden om een balans zoals bijvoorbeeld de gezondheid maar ook specifieke situaties in elk levensgebied te herstellen. We kunnen denken aan een therapievorm waarbij klank, geluid en dans worden gebruikt in een rituele setting. Een ritueel is een logische opeenvolging van handelingen om een bepaald effect te sorteren. Denk bij deze aan een appeltaart bakken. Als we handelingen doen in de verkeerde opeenvolging gaan we niet aan het einde een appeltaart genereren. Bij sjamanistische healing kunnen we denken aan het gebruik van een Medicijnwiel waarbij de windrichtingen worden geopend en worden gebalanceerd. Deze windrichtingen hebben wederom een link met de chakra's. Een chakra is een energiecentrum te lokaliseren in het energie lichaam ook wel aura genoemd. Windrichtingen zijn verbonden met de elementen. Zo is het noorden verbonden met aarde, oosten met lucht, zuiden met vuur en westen met water. Het balanceren in deze vorm wordt dan gedaan door het vragen van hulp in deze van de voorouders. We kunnen bij sjamanistiche healing natuurlijk ook denken aan de omkeermethode; U heeft een probleem en om aan de juiste gegevens te komen over de evolutie van het probleem openen we de windrichtingen.

We zien dan in het westen het transformatieproces en het verleden en de de toekomst van het probleem in het Oosten. Zijn we niet blij met dat wat zich manifesteert in het oosten dan gaan we kijken hoe ne waar we dat oplossen /balanceren kunnen. Als in deze het probleem effectief schade geeft aan de gezondheid kunnen we kruidenmengsels, homeopathische middelen of energetische behandelingen voorstellen. In het uiterste geval vragen we hulp aan de grootvader van het Stenenvolk; daar deze de eerste waren en er ook nog zijn lang nadat we verdwenen zijn hebben deze de meeste ervaring en dus wijsheid vergaart. In sjamanistische healing komen vaak het Stenenvolk te pas wanneer we weinig anders meer kunnen doen. Deze boven beschreven zaken zijn al eeuwenoud en nog steeds zeer effectief.


Bij wat voor dingen gebruiken we sjamanistische healing?

Iedere vorm van genezing zal uiteindelijk tot inzicht moeten leiden. Het wordt sjamanistisch in deze zin verwijst naar de oeroude tradities en verloren kennis van de oerbewoners van de aarde welke leefden van de jacht en het verzamelen. Het healing element ligt in de vraag hoe we een balans herstellen en laatstens bij wat. Alles wat een negatief effect heeft op het functioneren vraagt om een herstel van balans. Een probleem kan zich voordoen in de privé of werksfeer welke het functioneren ondermijnt. Het onderzoek van de sjamaan moet duidelijkheid geven wat te doen is. Is er in het verleden een stuk van je ziel “verdwenen”? Is er een schadelijke invloed waarvan U zich niet bewust bent? Of zijn de voorouders verstoord door een verkeerde levenswijze. Bij sjamanistische healing zijn dit de normale vragen die worden gesteld. Voor elk levensgebied is het mogelijk ons af tevragen of de balans verstoord is. Het meest schone van dit alles is dat we gewoon zijn te handelen en ons niets afvragen. Een moeder loopt met haar kind over straat; het kind valt en begint te huilen. De moeder raapt het op van de straat en troost haar kind en wrijft over de pijnlijke plek van het kind. Ja hoor ook dit is oeroud en heel gewoon healing geven.

Een ander duidelijk voorbeeld waarbij de balans moet worden hersteld. Je beslist te gaan verhuizen. Op het moment dat je in je nieuwe huis gaat wonen gebeuren vreemde dingen en zit alles tegen. Het zogenaamd reinigen van huizen heeft echt te doen met de gebeurtenissen van de plaats uit het verleden en de behoefte van de mens te renoveren. Vaak begrijpt men niet dat er spirits plaatsgebonden kunnen zijn en hebben we geen idee hoe de zaken zich verhouden. Healing is in deze een noodzakelijkheid om de balans in verschillende en onderscheidende realiteiten te herstellen. Oeroud en sjamanischtische healing. Laten we niet vergeten dat elke vorm van genezing een uitnodiging is onszelf en het leven te begrijpen.

Leer meer over Sjamanisme en krachtdieren.