Aura zien en aura leren zien, hoe werkt dat?

Alles is energie. Alles wat wij in onze driedimensionale wereld materie noemen zijn deeltjes, die op een dusdanige manier trillen dat wij ze met (het blote oog) kunnen waarnemen. Als de deeltjes iets sneller trillen zijn ze voor velen niet meer met (het blote oog) te zien. Dat betekent echter niet dat ze niet aanwezig zijn. De informatie, die in deze deeltjes is opgeslagen is dus ook nog steeds aanwezig. Dit energieveld, dat zich bijvoorbeeld om mensen, dieren en planten bevindt wordt ook wel aura genoemd, en deze aura kan door sommigen gezien en gelezen worden. Mensen die helder kunnen zien zijn in staat om dit energieveld waar te nemen. Zij zien dit vaak als kleuren. Het is ook mogelijk om de energie of de informatie die in een auraveld aanwezig is op een andere manier waar te nemen, bijvoorbeeld door te voelen of het simpelweg te weten. Dit wordt ook wel heldervoelen of helderweten genoemd. Masseurs of lichaamstherapeuten kunnen de aura lezen met behulp van hun handen. Zij doen dit door lichamelijke aanraking of door met hun handen in het auraveld van iemand te werken (zie aura healing).


Wie kan een aura lezen?

Kinderen zien vaak op natuurlijke wijze de kleuren in een auraveld zowel van mensen als dieren en planten. Omdat het zo natuurlijk en normaal aanvoelt zijn zij zich er niet bewust van dat anderen dat misschien niet kunnen zien. Vaak wordt dit door ouders niet begrepen en begeleid, waardoor de gave gaat sluimeren en vaak verminderen of zelfs verdwijnen. Deze gave is echter altijd weer terug te halen. Dat kan door een bijzonder of schokkend gebeurtenis spontaan gebeuren, maar ook in een geleidelijk bewustwordingsproces. In feite kan iedereen, die zich ervoor open stelt leren om een aura zien.


Wat betekenen de kleuren die je ziet?

De kleuren te kunnen zíen is een ding, te wéten wat de kleuren betekenen nog iets heel anders. Er zijn verschillende methoden en theorieën over hoe de kleuren in een aura geïnterpreteerd kunnen worden.

Intuïtief
De kleuren in een aura kunnen intuïtief gelezen worden. Dan laat de aura lezer zich leiden door wat hij/zij voelt bij een bepaalde kleur. Dit heeft ook te maken met de plaats, waar de kleur zich rond het lichaam bevindt.

Trilling
Elke kleur heeft een bepaalde trilling. Wetenschappelijk bekeken zit groen bijvoorbeeld tussen 250 en 475 Hz en geel tussen 500 en 700 Hz. Uit de trillingsfrequentie is ook informatie te verkrijgen.


Kennis en ervaring
Mensen, die zuiver helder kunnen zien zijn het over het algemeen eens over de basisbetekenis van de belangrijkste kleuren. Hier volgt een voorbeeld daarvan:

 

Kleur Betekenis
rood hartstocht, heftige gevoelens
oranje eerzucht
geel intellect
groen healing, healer, voedende energie
blauw healing, healer, voedende energie
paars spiritualiteit
indigo-blauw toenemende verdieping in het spirituele vlak
lavendel geest/wezen
goud relatie tot God; het dienen van de mensheid vanuit Goddelijke liefde
zwart afwezigheid van licht, vergeten zijn, wie je bent, gefrustreerde ambitie
zilver communicatie

 

(Tabelbron: Barbara Ann Brennan: 'Licht op de aura')

Bekijk ook kleuren chakras.