Aura's en Chakra's

Chakra en Aura

Chakra's de tandwielen van ons lichaam!

Het woord chakra betekent in het Sanskriet wiel of cirkel. De chakra's zijn de energiecentra van het lichaam. De chakra's nemen energie op uit het ons omringende krachtveld, waarna de energie getransporteerd wordt naar de ons lichaam. Ze werken eigenlijk als 'tandwielen' die zorgen dat de energie daar terechtkomt waar het moet zijn, waar het nodig is. Het goed functioneren van de chakra's is van wezenlijk belang voor ons energie, ons lichaam en onze gezondheid. Als de chakra's niet goed functioneren, overactief zijn of juist blokkeren, zul je dat merken in je energie, in je gezondheid. Je zit dan 'niet lekker in je vel' of je hebt misschien wel last van fysieke klachten. Denk daarbij aan vermoeidheid, pijn (hoofd-, gewrichts- of andere pijnen), slapeloosheid enz. De juiste balans van de chakra's is zorgt voor balans in je energie, in je lichaam, maar ook balans in je emoties, in je geest. De juist balans van de chakra's zorgt ervoor dat je 'weer lekker in je vel zit'.

Iedereen heeft 7 hoofdchakra's, en iedere chakra correspondeert met een bepaalde kleur, en is verbonden met één van de zeven lagen van het aura. De aura wordt soms ook wel de 8ste chakra genoemd.


 

Chakra's

1ste Chakra is Wortel Charka, de Staart Chakra. In het sanskriet Muladhara (huis van de wortel). De kleur is rood en is gelegen onder aan de rug bij de stuit. Dit chakra staat voor de gronding, met beide benen op de grond. Het is je Ik Ben! 

2de Chakra is de Sacraal Chakra, de Navel Chakra. In het sanskriet Svadisthana. De kleur is oranje en dit Chakra staat voor je emoties, gevoelens en seksualiteit. De Navel Chakra ligt in de onderbuik, zo'n 2 cm onder de navel.

3de Chakra is de Zonnevlecht, de Plexus Solaris. In het sanskriet Manipura. De kleur is geel en dit Chakra staat voor je handelen, en is als het ware je krachtcentrum. De Zonnevlecht zit ter hoogte van je middenrif. 

4de Het Hart Chakra. In het sanskriet Anahata. De kleur is groen of roze. Dit Chakra heeft betrekking op de liefde, relaties, compassie voor jezelf als voor je medemens. Het Hart Chakra zit in het hartcentrum het is je 'Ik bemin!'.

5de Chakra is de Keelchakra. In het sanskriet Vishuddah wat volmaakt zuiver betekent. De kleur is blauw en dit chakra staat voor je spreken, de communicatie, het uiten van taal, creativiteit enz.

6de Chakra is de Voorhoofd Chakra, het Derde-oog Chakra. In het sanskriet Ajna. De kleur is indigo, dit Chakra staat voor het (helder) zien en waarnemen. 

7de Chakra is de Kruin Chakra. In het sanskriet Sahasrara (duizendvoudig). De kleur is violet of wil. Het is ons hoogste energiecentrum en het staat voor bevrijding, grote kennis en innerlijke wijsheid.  


Aura's

De Aura wordt ook wel eens onze 8ste Chakra genoemd. De aura zit als een energetische bescherm schild om ons heen. De Aura bestaat uit verschillende lagen, waar onze Chakra's mee zijn verbonden.

1ste laag van de Aura, de Staartchakra, is direct om ons heen en is de laag van fysieke gewaarwording, stabiliteit en individualiteit. 

2de laag van de Aura, de Navelchakra, is de emotionele laag. 

3de laag van de Aura, de Zonnevlecht, is het niveau van onze verstandelijke of mentale wereld. 

4de laag van de Aura, Het Hartchakra, is de laag van relaties, liefde en medeleven op een gevoelsmatige manier. 

5de laag van de Aura, de Keelcharka, en geeft aan hoe goed je je kunt uien naar de buitenwereld toe, expressie en communicatie.

6de laag van de Aura, de Derde-oogchakra, is de laag van spiritualiteit en intuïtie 

7de laag van de Aura, de Kruinchakra, de laag van spiritualiteit en harmonie.

De juiste balans van de chakra's en de aura zorgt voor balans in je energie, in je lichaam, maar ook balans in je emoties, in je geest. De juiste balans van de chakra's en aura zorgt ervoor dat je weer lekker in je vel zit en dat je mag zijn wie je werkelijk bent! 


Bekijk ook hoe je aura lezen werkt.