Paranormaal; gewoon normaal maar dan anders

Het begrip paranormaal hoor je in de spirituele wereld vaak. Net als het begrip medium komt het vaak met duizend en een associaties, veel al overdreven of gewoon simpel weg niet juist. Bijvoorbeeld in onze huidige maatschappij wordt er met paranormaal vaak het zesde zintuig bedoeld, echter dit is niet helemaal correct want paranormaal omvat meer dan met je zesde zintuig informatie opvangen. Ik wil je helpen het begrip paranormaal beter te snappen en je te laten zien wat er alleemaal bij hoort en wat niet.


Para-normaal

Het woord paranormaal betekend letterlijk ‘voorbij normaal’, waarmee bedoelt word “wat je niet op natuurlijke wijze kunt verklaren”. Dat helpt niet echt, ik bedoel er zijn meerdere dingen die je niet zo een twee drie kan verklaren is dat dan allemaal ‘paranormaal’? In de basis, ja dat zijn ze. Alles wat met spiritualiteit te maken heeft en wij met de wetenschap niet zomaar kunnen verklaren kan onder de categorie paranormaal vallen. Ik zelf zie paranormaal meer als een paraplu voor tientallen andere zaken die daar onder vallen. Een medium is bijvoorbeeld een paranormaal begaafd iemand en de boodschappen die zij door krijgt van boven zijn ook paranormaal. Het is een groot begrip war veel te pas en te onpas wordt gebruikt. Als we het voorbeeld van de paraplu aanhouden is het meer een algemene term om dingen wat te versimpelen. Maar in mijn ogen word het er juist moeilijker door. Door een groot begrip te nemen want veel dingen omvat raak je snel het overzicht kwijt wat nou wat is en hoe het werkt. Daarom ga ik hier een kort overzicht proberen te geven wat er onder de term paranormaal valt om een beetje duidelijkheid te geven aan je.


Concrete paranormale verschijnselen

Dus een grote overkoepelde term waar van alles bij hoor, maar dan weet je nu nog niet wat paranormaal nou precies inhoud.
We hebben al vast gesteld dat het gaat om verschijnselen die niet te verklaren zijn. Je kan een onderscheid maken in 2 thema’s binnen het begrip paranormaal: “Parapsychologische ervaringen” & “Paranormale vermogens”.


Parapsychologische ervaringen

Dit gaat over de paranormale ervaringen die niet te maken hebben met vermogens/gaven. Een parapsycholoog is trouwens iemand die het paranormale bestudeerd. Er zijn zelf hele scholen en instituten voor ingericht om het paranormale zo goed mogelijk te kunnen bestuderen. Een parapsycholoog is eigenlijk een wetenschapper die geloof dat er meer is dan feiten en opzoek gaat naar antwoorden voor het onbekende.

Bekende parapsychologische ervaringen zijn:

Telepathie
Het vermogen om informatie via je geest door te geven aan een ander. Dit is een van de bekendste ervaringen en een die ook heel veel mensen ervaren hebben. Denk maar aan iets simpels zo als de telefoon gaat en voor je op neemt weet je wie er belt, of je wilt wat zeggen en midden in je zin maakt je partner jouw zin af. Dat zijn basis voorbeelden van telepathie.

Déjà vu
Iedereen heeft het vast wel eens gehad; je bent ergens waar je nog nooit bent geweest maar je zou zweren dat je het herkende. Dat is wat een Déjà vu is, veel mensen geloven dat een Déjà vu onderdeel is van je ziel die gereïncarneerd is. De wetenschap geloofd dat een Déjà vu eigenlijk een soort kort sluiting in je hersenen is waardoor je denkt dat je het al een keer hebt meegemaakt. Ik zelf denk dat het een combinatie is van reïncarnatie en paranormale gaven.

Geesten
Ook een van de bekende vormen van ervaringen zijn geesten. Er zijn letterlijk duizenden filmpjes en artikelen over mensen die geesten gezien hebben. Geestverschijningen kunnen voorkomen in verschillende vormen, waarbij het gaat van mistige schimmen, energieballen, licht tot echt zichtbare personen. Ik ben zelf van mening dat het overwegende deel goede energie is van onze geleide gidsen, beschermengelen of overleden dierbare.
 


Paranormale vermogens

Paranormale vermogens is een ander woord voor paranormale gaven. Iemand die gebruik maakt van deze paranormale gaven wordt vaak een medium of paragnost genoemd. Er zijn 3 types van deze gaven; buitenzintuigelijke waarnemingen, Energy channeling en kinesen.

Buitenzintuigelijke waarneming
Dit is precies wat het al zegt; buiten zintuigelijk; dus buiten je normale zintuigen. We hebben het dan over helderhoren, heldervoelen, helderweten, helderzien, helderuiken, helderproeven. (voor meer informatie over deze onderwerpen ga naar WWW>>>>>.NL)

Energy channeling
Nou klinkt dit misschien wat zweverig maar er bestaat eigenlijk geen betere benaming. Energy channeling word gebruikt door Energy Workers, een naam voor paragnosten, medium en energy healers die met energie werken. Alles is energie; Wij zijn energie, de spirituele wereld bestaat uit energie, onze overleden dierbare, geleide gidsen, krachtdieren maar ook onze eigen gedachtes. Alles bestaat uit energie. Iemand die met veel van deze energie kan werken noem ik een Energy worker. Met Energy Channeling bedoel ik gebruik maken van de kosmische energie, de energie van gidsen, engelen, krachtdieren om zo de energie van ons mensen weer in balans te brengen. Of om een healing te geven zowel fysiek als energetisch of mentaal.

Kinesen
Nou klikt kinesen heel ingewikkeld maar het valt gelukkig mee, kinesen staat voor beweging. Deze vorm van paranormale gaven gaat over het in beweging brengen of creëren van bepaalde elementen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om telekinesen een van de bekendste vormen. Dit is het vermogen om voorwerpen te laten bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de populaire film mathila van roald dalh, zij had het telekinetisch vermogen. De sleutel tot telekinese zou zijn te visualiseren, want visualiseert is de brug tussen onze fysieke wereld en de energetische.


Oefening baart kunst

Natuurlijk kan je je paranormale vermogen trainen. Net zoals bij het mediumschap heb je wel enige aanleg nodig en dan is het een kwestie van oefen en nog een oefenen. Je kunt meerdere trainingen of cursussen doen bij parapsychologische intituten of bij ervaren mediums of paragnosten. Ik heb veel geoefend op het paranormale gebied van buitenzintuigelijke waarnemingen. Ik heb dit gedaan door een soort van basis cursus te volgen. Daarna heb ik vele uren besteed aan het in contact komen met mijn krachtdier en de energetische wereld. Voelen en ontdekken hoe ik dingen binnen krijg, wat ik binnen krijg en hoe het werkt. Vooral naar jezelf luisteren is belangrijk.


Een paar bekende namen

Tot slot wil ik jullie ook nog wat bekende paranormale bekende meegeven.

Gerard Croiset – hij was een paragnost en paranormaal genezer. Hij zou de politie o.a. geholpen hebben met op opsporen van vermiste kinderen.

Jomanda – zij is een van de bekendste in Nederland. Ze is een spiritueel healing-medium. Ze in heel erg in opspraak gekomen door haar adviserende rol tijdens de ziekte van actrice Sylvia Millecam.

Derek Ogilvie – Hij word ook wel de babyfluisterraar genoemd. Hij is een telepathisch medium.

Char Margolis – Zij is misschien wel de bekendste Amerikaanse medium. Zij had heeft vooral contact met overleden dierbare.