Regressie en Reïncarnatie

Regressie en Reïncarnatie betekent terug gaan naar het verleden. In dit of een vorig leven, om daar naar de oorzaak, naar de kern, van een probleem te gaan. De emoties, de angsten enz. die in het hier en nu nog spelen, om die op een diep niveau op te ruimen en nieuwe inzichten te krijgen. Waardoor de les alsnog geleerd kan worden en het volledige verwerkt en losgelaten kan worden.

Regressie betekend terug gaan in de tijd, terug naar het begin waar het probleem is ontstaan. Het probleem wat na lange tijd nog speelt wordt ontrafeld, tot aan het begin. Of dat nu in dit leven is of een vorig leven. 

Reïncarnatie is een wedergeboorte, die volgt op het karma wat men heeft opgebouwd in een vorig leven. Om zo het karma uit vorige levens, de lessen in het hier en nu te leren en met een betere levenshouding te herstellen.Door de nieuwe inzichten, oude ervaringen uit het verleden of een vorig leven, bewust te maken kan je ze los laten, kan je jezelf van de klachten bevrijden, kan je het verwerken, om verlicht en een stuk wijzer verder te gaan. Het geeft je een gevoel van reiniging, bevrijding, lichamelijke opluchting, begrip en nieuwe inzichten voor het hier en nu.

Een verlichter leven is een gelukkiger leven!