Wat zijn betrouwbare mediums?


Het is niet eenvoudig om met weinig woorden uit te leggen wat mediumschap nou precies is, omdat het een fenomeen is dat vele verschillen kent in niveau en intensiteit. In deze stuk zal ik zoveel mogelijk deze verschillen belichten en proberen uit te leggen. Momenteel is er een ware “modegolf” aan het ontstaan, er komen steeds meer mediums , maar zijn zij ook werkelijk zuiver als zij met hun cliënten werken? Mijns inziens niet, hoewel ik ervan uit ga dat deze mensen het goed bedoelen en hun werk met liefde en overgave doen, wordt er te snel beweerd dat men een medium is. Voor iemand zich zo kan en mag noemen, gaan er jaren van training aan vooraf en niet iedereen bezit het vermogen om werkelijk als medium te werken. Helaas is het vaak zo dat iemand zegt een medium te zijn, terwijl het voortkomt uit ego en machtsbelustheid, het klinkt ook wel interessant en imponerend. Ik realiseer me dat dit erg negatief en onaardig klinkt, maar ik zie het teveel om me heen gebeuren en ik vind het erg dat argeloze mensen daar de dupe van worden. Ik zou een goede beroepsvereniging voor mediums en healers enorm toejuichen.

Gratis contact met een medium of paragnost?


Start nu je gratis chat


Een medium is een ‘kanaal’

Een medium is een ‘kanaal’ dat in staat is om contact te maken met de spirituele wereld, die voor veel mensen onzichtbaar en onhoorbaar is. Het medium kan een brug slaan tussen onze wereld en de spirituele wereld en op die manier boodschappen doorgeven en laten zien dat onze dierbare overledenen niet voor altijd weg zijn, maar dat het leven gewoon doorgaat aan de andere kant van deze brug. Veel mensen hebben het idee dat de band met onze geliefden na de dood voor altijd verbroken wordt, dat we elkaar nooit meer tegen zullen komen, maar dat is onjuist. Deze band kan en zal nooit verbroken worden en daarom vindt de spirituele wereld het zo belangrijk om ons te laten weten, via een medium, dat we nog steeds verbonden zijn. De mensen in de spirituele wereld willen niets liever dan heel dicht bij ons zijn, contact met ons hebben, ons helpen en ons laten voelen dat ze zielsveel van ons houden. Momenteel is er veel vraag naar goede mediums, omdat mensen op zoek zijn naar antwoorden op hun levensvragen. De antwoorden die ze gewend zijn te krijgen, voldoen niet meer in deze tijd van bewustwording, mensen nemen geen genoegen meer met wetenschappelijke benaderingen, maar zoeken naar antwoorden die beter passen bij hun ziel. Iedereen kent wel iemand die problemen heeft en manieren zoekt om deze problemen op te lossen. Omdat een medium in staat is om contact te maken met de liefdevolle zielen uit de spirituele wereld, kunnen er op die manier inzichten worden gegeven over een bepaalde situatie, waardoor iemand weer in staat is zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar eigen leven. Als iemand overleden is, blijven nabestaanden vaak lang worstelen met vragen, vooral als iemand heel plotseling is overleden, of onder vreemde omstandigheden. Een medium kan dan contact maken met de overledene en op deze manier kan deze vertellen over waarom het zo is gegaan en hoe het nu met hem/haar gaat. Dit kan een enorme geruststelling zijn voor de nabestaanden en zijn ze beter in staat om te rouwen en te verwerken.

Er zijn twee vormen van mediumschap, te weten fysiek en mentaal.

Mentaal mediumschap bestaat uit een aantal onderdelen, te weten helderziendheid, heldervoelendheid, helderhorendheid, helderwetendheid, helderruiken en helderproeven. Maar ook geïnspireerd spreken, waar het medium zich laat inspireren door de spirituele wereld. Het medium kan zich ook laten inspireren tijdens het schrijven of bij het maken van kunst en muziek. Ook trance-healing valt onder mentaal mediumschap, al zit er een overlapping in naar het fysieke mediumschap. Een lichte trance kan ook voorkomen bij een mentaal medium.

Fysiek mediumschap Voor fysiek mediumschap gebruikt de spirituele wereld ectoplasma van het medium en van eventuele andere aanwezigen, het medium is dan in een diepe staat van trance en is zich volledig onbewust en helemaal “overgenomen” door de spirituele wereld. Ectoplasma is een substantie die deels van het lichaam van het medium komt en deels van de spirituele wereld. Deze substantie wordt gebruikt om iemand uit de spirituele wereld te materialiseren, het neemt een vorm aan. Dit is enorm zwaar voor het medium en na de séance wordt het ectoplasma weer teruggegeven aan het medium. Tijdens een séance moet het donker zijn, omdat licht invloed heeft op het ectoplasma, er kan eventueel wel een zacht rood licht gebruikt worden. Ik zal later verder ingaan op het ectoplasma.

Gratis contact met een medium of paragnost?


Start nu je gratis chat

 

Hoe wordt iemand een goed medium-kanaal voor de spirituele wereld?

Het allerbelangrijkste is dat een medium de juiste intentie’s heeft en niet vanuit het ego werkt, maar vanuit liefde en de behoefte om dienstbaar te zijn voor mensen hier op aarde en in de spirituele wereld. Iemand die vanuit het ego een medium denkt te zijn, kan mijns inziens geen zuiver kanaal zijn. Een zuiver kanaal is zonder eigen invullingen, zonder projectie en zonder behoefte aan macht of interessant willen overkomen, maar dienstbaar en bescheiden. Een medium moet het talent hebben om goed kunnen communiceren met de spirituele wereld, maar ook de informatie die het medium ontvangt moet op de juiste manier geïnetrpreteerd worden, zodat er geen verkeerde boodschappen aan de cliënt worden gegeven. Er namelijk op verschillende manieren gewerkt worden door het medium, óf de informatie komt uit de spirituele wereld, óf het medium werkt psychic, dat wil zeggen dat het medium informatie uit het auraveld van de cliënt leest.

Mediumschap is misschien wel het moeilijkste beroep dat er is, er wordt nogal wat gevraagd van een medium, het vergt jaren van training en het is belangrijk dat een medium tijdens een consult of séance zijn/haar eigen problemen even opzij kan zetten en het ego kan uitschakelen. Het is onmogelijk om een zuiver contact met de spirituele wereld te maken en boodschappen door te geven, als eigen invullingen of problemen er tussen staan. Een medium moet dus sterk in zijn/haar schoenen staan, genoeg zelfinzicht hebben en bestand zijn tegen emotie’s van de cliënt en zich daar niet door laten meeslepen. Geen gemakkelijke opgave en daarom denk ik dat de meeste mediums dit werk zijn gaan doen vanuit een “roeping” gewoon omdat ze niet anders willen dan dienstbaar zijn aan de spirituele wereld en de mensen hier op aarde. Want wat is er nou mooier dan zielen weer bij elkaar brengen en mensen te kunnen helpen zodat ze hun eigen leven weer op kunnen pakken? Vaak is het zo dat mediums hun hele leven al gevoelig waren voor de energie van andere mensen en de spirituele wereld, ze zagen, hoorden of voelden meer dan de mensen om zich heen. Veel mediums hebben deze gevoelens heel lang genegeerd, omdat ze niet anders dan anderen wilden zijn, maar altijd kwam er een moment dat ze er niet meer omheen konden en zich in het mediumschap gingen ontwikkelen. Ieder medium heeft zijn/haar eigen kwaliteiten, sterke kanten waarmee gewerkt kan worden. Hieronder een paar voorbeelden.

Automatisch schrift bij mediums
Als het medium in trance is, gebruikt de spirituele wereld de hand van het medium om via geschreven woorden hun boodschap door te geven. Vaak is het handschrift totaal anders dan dat van het medium zelf.


Kunst en muziek
Er zijn kunstenaars die werden geïnspireerd door de spirituele wereld. Als zij in trance gingen, ontstonden er prachtige schilderijen of tekeningen. Het opvallende is, dat de schilderijen in een heel snel tempo ontstonden, zonder dat verflagen met elkaar vermengd waren. Iets dat normaal gesproken niet mogelijk is en dit is tijdens trance mogelijk omdat de spirituele wereld ook dan ectoplasma gebruikt. Van componisten als bijvoorbeeld Bach en Chopin wordt beweerd dat zij erg verbonden waren met de spirituele wereld en zo hun prachtige muziek konden componeren.

Geïnspireerd spreken
Hierbij wordt het medium, tijdens een lichte trance, geïnspireerd door de spirituele wereld en geeft via zijn eigen stem boodschappen door. Vaak zijn dit filosofische verhandelingen en aanmoedigingen voor ons hier op aarde.

Direct Voice
Hierbij is het medium diep in trance en spreekt iemand uit de spirituele wereld. Dit gebeurt via ectoplasma, waarvan een soort strottenhoofd ( voice box) wordt gemaakt en er zweeft een spreektrompet door de ruimte, tijdens de séance, waardoor de stem van iemand uit de spirituele wereld klinkt en die door alle aanwezigen gehoord kan worden. Dit is dus een andere stem dan die van het medium.

Trance-healing
Hierbij gaat het medium in een lichte trance en legt de handen op het lichaam van de cliënt, bijvoorbeeld op de rug of de schouders. Er zijn vele vormen van healing, maar alleen bij trance-healing is er nauw contact met de spirituele wereld. De energie, ik noem het Goddelijke energie, gaat via de spirituele wereld naar het medium en van daar naar de cliënt. Het medium is dus niet de healer, maar een kanaal om deze energie door te geven. Healing sturen naar iemand kan ook op afstand, de healer maakt dan contact met de spirituele wereld en focust zich op degene die de healing gaat ontvangen.

Séance
Het woord séance komt uit het oude franse woord voor zetel of sessie/zitten. Het doel van een séance is, om contact te maken met de spirituele wereld, zodat zij ons kunnen laten zien dat het leven oneindig is, maar ook om ons te steunen in ons aardse leven. Er is oneindig veel wijsheid in de spirituele wereld waar wij veel aan kunnen hebben in ons dagelijks bestaan.


Jim

Profielfoto van Medium Jim
Helpt je meer inzicht te krijgen op je levenspad
 • Toekomst/ algemeen
 • Liefdes- en relatievragen
 • Carriere / Financieel

Lees meer over Jim


321 gesprekken | 13 beoordelingen

Wijbrigje

Profielfoto van Medium Wijbrigje
Help je graag op weg naar meer inzichten
 • Liefdes- en relatievragen
 • Carriere / Financieel
 • Persoonlijke ontwikkeling

Lees meer over Wijbrigje


3086 gesprekken | 46 beoordelingen

Jill

Profielfoto van Medium Jill
❤️ik help jou betere relaties te krijgen❤️
 • Carriere / Financieel
 • Liefdes- en relatievragen
 • Break-up / relatieproblemen

Lees meer over Jill


1251 gesprekken | 28 beoordelingen

Alexandra

Profielfoto van Medium Alexandra
Brengt Rust & Balans 🕉️ geeft inzicht en handvatten
 • Spirituele ontwikkeling
 • Break-up / relatieproblemen
 • Carriere / Financieel

Lees meer over Alexandra


SMS alert

14.717 gesprekken | 298 beoordelingen

Toon alle consulentenMediumschap vroeger en nu

Mediumschap is van alle tijden en zolang als er mensen op aarde zijn, hebben ze contact willen houden met de spirituele wereld. Veel culturen hadden mensen in hun midden die in staat waren om te communiceren met de spirituele wereld, de Grieken en Romeinen gingen naar een orakel of priester voor antwoorden op hun levensvragen en er zijn altijd sjamanen, heksen en magiërs geweest, die dienstbaar waren aan de samenleving. Deze mensen waren nog sterk verbonden met de spirituele wereld en konden zo hun kennis en wijsheid doorgeven aan ieder die daar voor openstond. Vaak wisten zij alles over de energie van de planten, de dieren, de maan en de sterren, maar ook van de helende energie die uit de spirituele wereld komt en konden ze op die manier mensen helpen die ziek waren. Nog steeds zijn er in verschillende culturen sjamanen die bekend zijn met de wetten van het universum en via trance contact maken met de spirituele wereld. In onze westerse wereld zijn veel van deze mensen vervolgd, vooral toen de religie’s in opmars kwamen, die gepaard gingen met machtsmisbruik en angstzaaien, zo is er veel kennis verloren gegaan.

Tussen 1450 en 1750 zijn in Europa minstens 30.000 mensen vervolgd, gemarteld en gedood omdat zij zogenaamd contacten met de duivel hadden. 80 % was vrouw. Men vond dat deze mensen schade toebrachten aan anderen, door ze ziek te maken of te laten sterven, oogsten te laten mislukken en dat idee komt voort uit het feit dat deze mensen zich waarschijnlijk niet wilden voegen naar wat de wet en de kerken hen voorschreef, maar vast wilden houden aan hun eigen overtuigingen. In onze westerse maatschappij zijn we erg ver verwijderd van onze band met de spirituele wereld, het leven ging steeds meer draaien om macht en materie, het hoofd werd belangrijker dan het hart. Maar gelukkig zien we in deze tijd steeds meer mensen die niet meer zo geloven in het alleen vanuit het hoofd leven, zij gaan op zoek naar verdieping en verbondenheid en daarom is het mooi om te zien dat er steeds meer goede mediums komen die kunnen helpen, via de spirituele wereld, zodat mensen zichzelf weer terug kunnen vinden en ik geloof er heel sterk in dat de wereld er dan beter uit gaat zien. Als mensen zich weer verbonden voelen, zijn ze beter in staat om met hun aardse problemen en verantwoordelijkheden om te gaan en gaan ze ook liefdevoller met hun medemensen om.


Hoe kiest u zelf voor een betrouwbaar medium?

Mensen die om hulp vragen aan een medium zijn vaak erg kwetsbaar, ze hebben problemen, maken zich zorgen en zien even geen lichtpuntjes meer. Dan is het van groot belang dat het medium daar heel erg zuiver en respectvol mee omgaat, goed kan luisteren en zuivere adviezen geeft. Het is voor de hulpvrager heel belangrijk om goed naar zichzelf te luisteren en te voelen of er bij dít medium “iets te halen valt” en of het goed aanvoelt, of er een klik is en u zich echt gehoord en gerespecteerd voelt. Het is niet aan het medium om u te gaan vertellen wat u MOET of niet MAG, de keuze moet altijd aan uzelf zijn en zodra, welke hulpverlener dan ook, op dwingende wijze gaat proberen om u een bepaalde richting op te sturen, is het beter op het contact te verbreken, want dan heeft het niks meer met zuiver mediumschap te maken.